Tähtiseura-toiminnan kolmen vuoden välein tehtävään auditointiin liittyen KarTe on arvioinut omaa toimintaansa suhteessa Tähtiseuralta edellytettäviin tekijöihin. KarTe:lla on parhaillaan Lasten ja nuorten sekä Aikuisten tähtimerkit. Auditoinnissa pyritään saamaan myös Kilpaseuran tähtimerkki. KarTe on Suomen Tennisliiton ensimmäinen tennisseura, jonka osalta auditointi myös kilpaseuratoiminnan osalta on aloitettu. Ulkoisten arvioitsijoiden paikalla käynti toteutettiin ti 11.5. Ulkoisina auditoijina toimivat Suomen Tennisliiton koulutuspäällikkö Harri Suutarinen sekä Pohjois-Karjalan liikunnan työllisyysasiantuntija Jouni Lehtimäki.

KarTe:n oman itsearvioinnin pohjalta kehitettäviksi toiminnoiksi arvioitiin mm. seuraavia asiakohtia: oman toiminnan arviointia tulisi vieläkin tehostaa ja hyödyntää siinä enemmän palautekyselyitä. Johtokunnan päätöksistä tiedottamista tulisi lisätä, ja tätä tarkoitusta varten verkkosivuille lisätään osio, johon keskeisiä asioita johtokunnan päätöksistä kirjataan. Mahdollisuuksia osallistua seuran toimintaan tulisi lisätä ja pyrkiä muutenkin aktivoimaan pelaajien vanhempia toimintaan.

Strategian valmistelussa tullaan tekemään kyselyitä sekä seuran jäsenille että myös sidosryhmien edustajille.