1 KarTe:n tavoitteet ja toiminta-ajatus

Karjalan Tennis ry (KarTe) on Joensuussa toimiva tenniksen erikoisseura, joka on perustettu marraskuussa vuonna 1976. Karjalan Tenniksen toiminnan tavoitteena on tarjota pelaamisen iloa kaikenikäisille ja kaikentasoisille läpi elämän.  KarTe haluaa tarjota toimintaansa osallistuville turvallisen yhteisön kasvaa ja kehittyä.

KarTe:n arvot (Pelaamisen ilo, Kunnioitus, Kehittyminen sekä Hyvinvointi) kuvataan tarkemmin KarTe:n vuonna 2022 uusitussa strategiassa

KarTe:n toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat valmennuksen järjestäminen sekä elämysten tarjoaminen.  KarTe järjestää junioreiden harrastus- ja kilpatoimintaa, aikuisten harrastustoiminta sekä edustusjoukkueiden toimintaa. KarTe järjestää virallisia Suomen Tennisliiton alaisia kilpailuja sekä harrastusmuotoisia pelitapahtumia jäsenilleen.

Tähän asiakirjaan on koottu keskeisesti seuran toimintaan vaikuttavat periaatteet sekä toimintamallit. Seuran www-sivuilla olevassa versiossa asiakirja toteutetaan hyperlinkkejä hyödyntäen, näin mahdolliset muutokset tulevat huomioiduksi myös tässä asiakirjassa. Muutamia keskeisiä periaatteita jätetään kuitenkin myös asiakirjan sisään.

2 Eettiset säännöt seuratoimintaa ohjaavina periaatteina

KarTe:n toimintaa ohjaavat koko seuratoimintamme osalta seurassa laaditut eettiset säännöt.

1. Otamme kaikki mukaan

Tennisseurana järjestämme vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Pidämme seuratoiminnan ovet avoimena kaikille ikään, sukupuoleen, etniseen tai sosiaaliseen taustaan katsomatta.

2. Seurassamme kaikki saavat liikkua ja pelata tennistä 

Järjestämme toimintamme siten, että kaikki saavat liikkua ja pelata tennistä. Ketään ei pidetä ”vilttiketjussa”.

3. Seuratoimintamme on avointa 

Halukkaat pääsevät tutustumaan seuratoimintoihimme. Kerromme mielellämme millaisiin tavoitteisiin pyrimme.

4. Pidämme lupauksemme 

Huolehdimme, että lupaukset pidetään. Yhteistyökumppaneidemme tulee voida olla vakuuttuneita siitä, että kunnioitamme lupauksia ja sitoudumme sopimuksiin. 

5. Noudatamme sääntöjä 

Sääntöjä noudattamalla takaamme sen, että toiminnoissa mukana olevien välinen yhteistoiminta sujuu. Pelaajat, valmentajat, toimitsijat ja muut mukana olevat sitoutuvat osaltaan noudattamaan sääntöjä tinkimättömästi.

6. Kunnioitamme kanssaihmisiä 

Seuramme kaikissa toiminnoissa kunnioitamme kanssaihmisiä. Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely ja muunlainen väheksyminen sekä fyysinen ja psyykkinen häirintä eivät kuulu seuramme toimintakäytäntöihin. 

7. Edistämme terveyttä 

Tennistä pelaten ja liikkuen edistämme terveyttä, lisäämme ihmisten hyvinvointia ja tuotamme iloa. Valmentajat ja muut toimijat valistavat terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kilpapelaajien on tunnistettava oma esikuvavaikutuksensa. 

8. Arvostamme ympäristöä 

Liikunnan ja urheilun toimijoina otamme teoissamme huomioon ympäristökysymykset. Kestävän kehityksen hengessä vaikutamme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia puhtaasta luonnosta. Ympäristöarvoihin kasvattamisessa eivät tennisihmisetkään voi olla toimettomia.

3 Valmennus

Tenniksen erikoisseurana valmennus on toiminnan keskiössä. Karjalan Tennis ry:n valmennuksessa pääpaino on lasten ja nuorten valmennuksessa, mutta entistä enemmän voimavaroja pystytään kohdentamaan myös aikuisten valmennustoimintaan. Tenniskoululaisia ja alkeiskursseja lukuun ottamatta valmennukseen osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä. Jäsenyyden edellytys perustuu seuran yleishyödylliseen luonteeseen. Yleishyödyllisenä yhteisönä seura pystyy järjestämään valmennustoimintaa 0 % alv ainoastaan seuran jäsenille.  Muiden kuin seuran jäsenten osalta kyse on elinkeinotoiminnasta, ja valmennusmaksuihin lisätään tällöin 24 % alv.

3.1 Valmennuksen lähtökohdat

  • KarTe on kasvattajaseura, jolla on toimiva, moniarvoinen ja laadukas valmennusjärjestelmä
  • KarTe:n eettiset säännöt ohjaavat myös valmennustoimintaa
  • KarTe:ssa valmentamisesta ja ohjaamisesta huolehtivat koulutetut valmentajat ja ohjaajat
  • KarTe:lla on käytössä STL:n U-10 opetussuunnitelma
  • KarTe on Urheilun Tähtiseura sekä Lasten ja nuorten että Aikuisten osalta. Tähtiseuratoiminta on lupaus laadukkaasta toiminnasta. Tähtiseurojen toimintaa arvioidaan muutaman vuoden välein, ja KarTe:n toiminta auditoitiin viimeksi vuonna 2021. 
  • KarTe on Suomen Tennisliiton laatuseuraluokittelun mukainen Kilpaseura.

3.2 KarTe:n valmennusjärjestelmä

Seuran valmennusjärjestelmä on jaettu karkeasti kahteen linjaan: Kilpapelaajan ja Harrastepelaajan polkuun. Valmennusjärjestelmässä arvioidaan vuosittain pelaajien sijoittumista eri ryhmiin kehittymisen ja motivaation perusteella. Polulta toiselle siirtyminen on järjestelmässä mahdollista. Polulta toiselle siirtyminen sovitaan yhdessä nuoren, hänen vanhempiensa ja valmentajien kanssa. Tämän lisäksi seura järjestää myös Aikuisvalmennusta.

3.3 Valmennuksen periaatteet 

Opetus- ja valmennussuunnitelman lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren omat tavoitteet, liikunnallinen lahjakkuus ja kehittyminen. Seuran harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki lapset ja nuoret. Harjoittelun organisointiin ja sisältöihin vaikuttavat olennaisesti 1) minkä ikäisiä juniorit ovat, 2) mitkä ovat heidän kilpailulliset tavoitteensa sekä valmiutensa harjoitella kovaa ja säännöllisesti sekä 3) kuinka liikunnallisesti lahjakkaita ja motivoituneita lapset ovat. Tarkemmin valmennuksen lähtökohdat ja tavoitteet esitellään seuraavilla sivuilla

3.4 Harjoittelun pelisäännöt

1. Jokainen vastaa viime kädessä oman harjoittelunsa laadusta. 

2. Harjoituksissa jokainen on vastuussa myös toisten harjoitusryhmässä olevien harjoituksen laadusta. 

3. Harjoituksissa saa epäonnistua. Harjoittelun ilmapiirin tulee olla avointa ja analysoivaa. Valmentajan ja muiden pelikavereiden tehtävänä on auttaa ja kannustaa jokaista ryhmän jäsentä löytämään oma tie harjoituksissa ja peleissä eteenpäin, silloin kun vastoinkäymisiä esiintyy. Tennis on yksilölaji, jota harjoitellaan kuitenkin yhdessä yhden tai useamman ryhmäläisen kanssa. 

3.5 Harrastepelaajan polku 

Harrastelinjalla harjoitellaan 1-2 kertaa viikossa ja keskeisenä tavoitteena on oppia tenniksen laijtaidot elinikäistä harrastamista silmällä pitäen. Harrastelinjalla harjoitellaan myös motorisia perustaitoja sekä pelataan ja kilpaillaan kehityksen karttuessa seuran sisäisissä kilpailuissa.

Eri-ikäisten harrastajien valmennuksen tavoitteet sekä pelaajien edut ja velvollisuudet kuvataan tarkemmin seuraavassa.

3.6 Kilpapelaajan polku

Kilpapelaajan polun tavoitteena on kasvattaa nuoria pelaajia, joilla on mahdollisuus kehittyä hyväksi kilpapelaajaksi ja päästä seuran edustusjoukkueeseen. Kilpailulinjalla harjoittelu on hyvin tavoitteellista ja harjoitusmäärät kasvavat nopeasti iän ja kehityksen karttuessa. Myös kilpaileminen aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Seuraavassa esitteessä kuvataan tarkemmin ikäryhmät, valmennuskerrat, ryhmäkoot sekä kuhunkin ryhmään kuuluvat edut ja velvollisuudet.

3.7 Aikuisvalmennuksen polku

Aikuisvalmennuksessa ei tähdätä kilpauralle. Aikuisvalmennuksen kantavana periaatteena on Tenniksestä hyvinvointia elämään –ajattelu. Koulutettujen valmentajien vetämässä tavoitteellisessa toiminnassa on mahdollisuus harrastaa tennistä mukavassa samanhenkisten omatasoisessa seurassa. Aikuisvalmennus toteuttaa KarTe:n strategian toiminta-ajatusta tarjota pelaamisen iloa kaikenikäisille ja kaikentasoisille läpi elämän. KarTe:ssa uskotaan vahvasti siihen, että aina voi kehittyä ja myös aikuisvalmennuksessa tuetaan kunkin oman parhaan saavuttamista. Ohjattu valmennus tarjoaa hikeä ja hyvää oloa sekä onnistumisen kokemuksia toisia tukevassa hyvässä ilmapiirissä. Aikuisvalmennukseen osallistuville järjestetään vuosittain erilaisia tapahtumia.

4 Edustusjoukkueet

KarTe:lla on lukuisia edustusjoukkueita. Joukkueiden määrä vaihtelee vuosittain. Edustusjoukkueet esitellään omilla sivuillaan.

Tällä hetkellä miehissä on kaksi seurajoukkuetta ja naisissa yksi. Tämän lisäksi seuran käyntikortteina tennismaailmassa on seniorijoukkueita. KarTe tukee avoimien sarjojen (SM-liiga, I-divisoona) edustusjoukkueitaan mm. maksamalla matka- ja majoituskustannukset sekä mahdollistamalla harjoittelun omilla kentillä. Seniorijoukkueiden tuki muodostuu seniorisarjamaksun maksamisesta sekä kotiotteluiden järjestämisen ilmaisista kenttävuoroista ja palloista. Seuran edustusjoukkueiden pelaajat osallistuvat KarTe:n järjestämien tapahtumien kuten kisojen organisointiin.  

5 Kilpailut ja muu seuratoiminta

KarTe on aktiivinen Suomen Tennisliiton alaisten virallisten kilpailujen järjestäjä. Vuosittain KarTe järjestää 5-8 kappaletta virallisia kilpailuja. Yhteistyössä Puolen Suomen Tenniksen muodostamien muiden seurojen kanssa kilpailujen järkevästä jaksottamisesta sovitaan etukäteen, jolloin vältetään päällekäisten kisojen järjestäminen. Muutenkin yhteistyö Puolen Suomen Tenniksen kesken on aktiivista ja mm. valmentajien koulutusta järjestetään yhteistyössä.

Kilpailujen organisoinnissa tarvitaan kilpailunjohtajan lisäksi riittävä määrä kilpailunvalvojia sekä muita vapaaehtoisia, jotta seuran järjestämien kilpailujen organisoinnin korkea taso pystytään säilyttämään. KarTe on tehnyt ohjeistuksia kilpailuihin liittyen, jotka löytyvät kisakansliasta. Ohjeissa kuvataan kilpailupaikan toiminta ennen kisoja, kisojen aikana sekä niiden jälkeen. Ohjeissa kuvataan mm. livestreamauksen järjestäminen, tulosten syöttäminen, mutta myös kisapaikan ympäristön kunnossapidosta huolehtiminen jne.

KarTe pyrkii järjestämään kilpailuja yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin etukäteen sovitaan millaista näkyvyyttä yhteistyökumppani kisojen aikaan haluaa, ja pidetään sitten kiinni sovitusta.

Virallisten kisojen lisäksi KarTe järjestää jäsenilleen pelipäiviä kesällä noin kerran kuussa ja talvikaudella muutaman kerran. Talvikaudella seura on järjestänyt myös kaksinpelisarjaa sekä Pohjois-Karjalan tenniksen nelinpelisarjaa.

6 Toiminta ja toiminnan kehittäminen

KarTe pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Toiminnan kehittämistä varten seura kerää säännöllisesti palautetta sekä valmennuksessa olevilta, heidän vanhemmiltaan että seuran yhteistyökumppaneilta. Seura järjestää vanhempainiltoja. Seuratoiminnan kehittämiseksi seuralla on mahdollisuus hakea rahoitusta eri rahoituslähteistä.

Toimijoiden huomioiminen

Seura palkitsee vuosittain toimijoitaan eri kategorioissa. Palkitsemiset vaihtelevat hieman vuosittain, mutta palkitsemisen ytimessä ovat Vuoden juniorin, Vuoden miespelaajan, Vuoden naispelaajan, Vuoden harraste tyttöpelaajan, Vuoden harraste poikapelaajan, Vuoden harjoituskaverin, Vuoden seniorin sekä Vuoden valmentajan valinta.

Turvallisuus 

Kaikilla seuran toimintaan osallistuvilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Valmentajat ja ohjaajat opastavat pelaajia fyysiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, millä pyritään varmistamaan se, että vahinkoja ei sattuisi. Seuran valmennuksessa olevat pelaajat eivät ole vakuutettuja seuran toimesta, tenniskoululaisia lukuunottamatta.

Fyysisen turvallisuuden lisäksi tärkeää on myös se, että seuran toiminta on myös eettisesti korkeatasoista. Kanssatoimijoiden kunnioitus tarkoittaa sitä, että KarTen toiminnassa ei ole sijaa suvaitsemattomuudelle, toisten pilkkaamiselle, väheksymiselle sen paremmin kuin fyysiselle tai psyykiselle häirinnällekään. Kaikilla seuratoimijoilla on velvollisuus puuttua tämänkaltaiseen kielteiseen toimintaan, ja asioihin puututaan välittömästi. Asioiden selvittelyssä hyödynnämme Tennisliiton valmistelemaa ohjeistusta. Havaittaessa ongelmia, tai haluttaessa keskustella asiasta, voi aina ottaa yhteyttä joko valmentajiin tai johtokunnan jäseniin, jotka tiedon saatuaan ryhtyvät toimimaan. Epäasiallisen kohtelun tilanteiden menettelytapaohjeet löytyvät täältä.

Tietosuoja

KarTe käsittelee toimintansa luonteesta johtuen ihmisten henkilötietoja. Seuraavassa kuvataan tarkemmin sitä, miten henkilötietoja toiminnassa käsitellään.

7 KarTe yhteistyökumppanina

Yksikään seura ei nykyisessä yhteiskunnassa ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke, vaan kiinteä osa ympäröivää yhteisöä. Ja tätä Karjalan Tennis myös haluaa olla. Seura on luotettava yhteistyökumppani ja tekee aktiivista yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. 

Pitkäjänteisintä yhteistyömuotoa edustaa Joensuun kaupungin kanssa tehdyt sopimukset muun muassa Mehtimäen alueella sijaitsevien massakenttien osalta. KarTe on vuokrannut Joensuun kaupungilta massakentät ja sitoutunut ylläpitämään niitä ja mahdollistamaan sen, että myös muut kuin seuran jäsenet voivat kenttiä käyttää. Yhteistyösopimuksessa on sovittu myös kenttien kevätkunnostukseen sekä tarvikehankintoihin liittyvistä toimista. Joensuun kaupunki tukee seuratoimintaa tukemalla junioreiden harrastustunteja sekä tukemalla ohjaajapalkkioiden ja koulutusavustuksen muodossa valmennustoimintaa sekä sen kehittämistä. KarTe tekee yhteistyötä kaupungin koulujen kanssa mm. antamalla merkittäviä alennuksia kenttämaksuista koulujen liikuntatuntien ajalle. KarTe tekee yhteistyötä myös Joensuun urheiluakatemian kanssa.

Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Tennisliitto sekä Pohjois-Karjalan liikunta ry, jonka projektien kautta seura on osallistunut työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin jo useiden vuosien ajan. Karelia Golf ry:n kanssa seura omistaa yhdessä Mehtimäen Tennis- ja golfhallin, jossa molempien lajien talviharjoittelut tapahtuvat. 

Kevyen organisaationsa vuoksi KarTe:lla on mahdollisuus räätälöidä yhteistyökuvioita erilaisten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyötä tehdään seuran järjestämiin kilpailuihin liittyen sekä myös perinteisemmällä seinämainosmyynnillä. Muiden urheiluseurojen kanssa tehdään yhteistyötä pistetapahtumien muodossa.

8 Seuran organisaatio

8.1 Johtokunta

Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 muuta jäsentä.

 Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa. Johtokunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskausiksi siten, että aina puolet johtokunnasta on erovuorossa. Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan paikkoja ei ole määritelty tietyn viiteryhmän edustajille. Seuran sääntöihin pääsee seuraavan linkin kautta.

8.2 Yhteystiedot

Seuran osoite on Hallitie 3, 80110 Joensuu. Seuran nettisivut toimivat osoitteessa: http://www.karjalantennis.fi. Yleinen sähköpostiosoite on info@karjalantennis.fi

8.3 Valmennuksen organisaatio

Seuran valmennustoiminnassa on mukana kymmenkunta valmentajaa/ohjaajaa. Seuran päätoimisena valmennuspäällikkönä toimii Jaakko Immonen, päätoimisena seuravalmentajana Sami Korhonen ja sivutoimisena päävalmentajana Paavo Sivonen. Valmennuspäällikkö koordinoi valmennuksen järjestämistä ja toimii tuntivalmentajien esimiehenä. Seuravalmentaja huolehtii valmennuksen ohella myös seuran talousliikenteestä, seuran tiedottamisesta sekä erilaisten rekisterien ylläpitämisestä.

9 Uusien seuratoimijoiden mukaanottaminen

Uuden toimijan tullessa mukaan seuratoimintaan hänelle lähetetään sähköpostitse info-kirje, jossa kerrotaan keskeisistä seuran toimintaan liittyvistä asioita sekä siitä, millaisia mahdollisuuksia vapaaehtoinen kansalaistoiminta KarTen piirissä tarjoaa.

Toimintakäsikirjaa päivitetty 9/22.